© 2017 Kiepe Safety Group  |  Alle rechten voorbehouden  
 
VISIE
 
Kiepe Safety Group wilt eraan bijdragen dat ook risicogevoelige activiteiten zonder enige belemmering of angst kunnen plaatsvinden. Wij willen onze opdrachtgevers zekerheid bieden door de zorg voor de veiligheid op professionele wijze over te nemen en van begin tot eind succesvol uit te voeren.
 
Kiepe Safety Group werkt vanuit de visie dat het altijd mogelijk is om met doordachte preventie en professionele bewaking objectprestaties en evenementen in alle opzichten veilig te organiseren. Daarbij geloven wij niet in de inzet van "veel mannetjes", maar volgen wij een intelligente aanpak die specifiek op een opdracht is afgestemd. Kernbegrippen zijn partner in veiligheid, effectief, beschaafd en onopvallend.
 
 
WERKWIJZE
 
De eerste stap is een dreigingsanalyse of risicoprofiel. Ervaren risicomanagers van Kiepe Safety Group maken in goed overleg met u een waterdicht profiel. Situaties die op het eerste gezicht veilig lijken, zijn dat in werkelijkheid misschien niet. Kiepe Safety Group brengt mogelijke dreigingen en ongewenste situaties in kaart die u wellicht over het hoofd kunt zien. Daar is het team van Kiepe Safety Group op getraind en dat is een deel van onze meerwaarde.
 
Op basis van het risicoprofiel stelt Kiepe Safety Group de ideale mix van mensen en materiaal of hulpmiddelen samen. Waar nodig gaat Kiepe Safety Group samenwerkingsverbanden aan.