Nieuwe ZZP-wetgeving vanaf 1 januari 2024: Voorkom schijnzelfstandigheid

Met ingang van 1 januari 2024 treedt er nieuwe wetgeving in werking die gericht is op het voorkomen van schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers. Deze wetgeving heeft als doel om de positie van zelfstandige ondernemers te versterken en misbruik van de ZZP-constructie tegen te gaan. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de nieuwe wetgeving bespreken en hoe ons bedrijf hier al volledig op voorbereid is.

Achtergrond:
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de positie van ZZP’ers in Nederland. Hoewel velen ervoor kiezen om als zelfstandige te werken vanwege de vrijheid en flexibiliteit die het biedt, zijn er ook gevallen waarin ZZP’ers feitelijk in dienst zijn bij een opdrachtgever, maar als zelfstandige worden behandeld. Dit wordt schijnzelfstandigheid genoemd en kan leiden tot uitbuiting en onzekerheid voor de betrokken ZZP’ers.

Belangrijkste aspecten van de nieuwe wetgeving:
De nieuwe wetgeving heeft tot doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de rechten van ZZP’ers te waarborgen. Enkele belangrijke aspecten van de wetgeving zijn:

  1. Verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’: Er zal een duidelijkere definitie komen van wat wel en niet als een gezagsverhouding wordt beschouwd. Hierdoor wordt het moeilijker voor opdrachtgevers om ZZP’ers als werknemers te behandelen.
  2. Minimumtarief voor ZZP’ers: Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers, zodat zij een eerlijke vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Dit tarief zal worden vastgesteld op basis van het wettelijk minimumloon.
  3. Zelfstandigenverklaring: Er wordt gewerkt aan een zelfstandigenverklaring, waarmee ZZP’ers vooraf duidelijkheid kunnen krijgen over hun fiscale status. Hiermee kunnen zij aantonen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Kiepe Safety Group en de nieuwe wetgeving:
Bij Kiepe Safety Group zijn we ons bewust van de nieuwe ZZP-wetgeving en hebben we ons hier al volledig op voorbereid. We hechten veel waarde aan eerlijke en transparante samenwerkingen met ZZP’ers en willen schijnzelfstandigheid voorkomen. Daarom hebben we onze processen en overeenkomsten aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

We hanteren een eerlijk tarief voor ZZP’ers dat boven het minimumtarief ligt en zorgen ervoor dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van de zelfstandigenverklaring en zullen we deze gebruiken om duidelijkheid te bieden aan ZZP’ers die met ons samenwerken.

Conclusie:
Met de nieuwe ZZP-wetgeving die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt, wordt er een belangrijke stap gezet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de positie van ZZP’ers te versterken. Het is essentieel dat zowel opdrachtgevers als ZZP’ers zich bewust zijn van deze veranderingen en zich hierop voorbereiden.

Kiepe Safety Group is hier al helemaal klaar voor en zet zich in voor eerlijke en transparante samenwerkingen met ZZP’ers.

Andere artikelen lezen

Direct contact opnemen